Pembangunan kembali kawasan Gampong Jawa oleh sebuah NGO

Pembangunan kembali kawasan Gampong Jawa oleh sebuah NGO. (Sumber : Buku Meletakkan Fondasi Membangun Harapan)

Khasanah Arsip :